ОБЩИ УСЛОВИЯ

  • Общи условия за пазаруване в интернет магазин www.bulinnovation.com

Процедура за пазаруванe:

Когато правите поръчка за закупуване на продукт от магазин www.bulinnovation.com, ние Ви изпращаме e-mail, потвърждаващ приемането й, съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка, направена през интернет магазин www.bulinnovation.com представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, “подлежаща на разглеждане”. След проверка на всички наличности по поръчката, следва изпълнение на поръчката. В случай, че поръчаните стоки не са налични, представител на www.bulinnovation.com се свърза с клиента.

При оформянето на покупката от клиента се изисква:

Да посочи валидни адрес за доставка, e-mail и телефон за контакт;
Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона “Потвърди поръчката”;
Да заплати поръчаните стоки. Поръчката се смята за приета и влиза в процес на изпълнение само след направено плащане от страна на клиента, изключение са случайте с наложен платеж като метод на плащане. Клиентът получава допълнителен и-мейл с молба за обратна връзка за качеството на обслужване и поръчаните стоки до две седмици след доставка на поръчката.

Права и задължения на страните:

Магазин www.bulinnovation.com се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок. Магазин www.bulinnovation.com се задължава да изпълнява договореностите с клиента с дължимата грижа. Магазин www.bulinnovation.com не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон. Магазин www.bulinnovation.com не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазин www.bulinnovation.com.

Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до три работни дни след получаването на пратката. Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми. Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената. Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, неупотребявана, в търговски вид и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или приспадане от цената. При предявяване на рекламация, представител на магазин www.bulinnovation.com може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин www.bulinnovation.com. За повече информация, моля посетете секция “Връщане на поръчка”.
Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка. Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки. Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно договореното. Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки. Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки. Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях. Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация. Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права. Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите “Общи условия за пазаруване” в магазин www.bulinnovation.com.

Защита на личните данни:

Магазин www.bulinnovation.com се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите “Общи условия”. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно. Магазин bulinnovation.com се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство. Магазин www.bulinnovation.com се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за целите, описани с “Политиката за поверителност”.
Ако сте дали съгласието си и сте се абонирали за нашия “Бюлетин”, ще бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, получавайки информация от магазин www.bulinnovation.com, чрез електронна поща за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от магазин www.bulinnovation.com, моля откажете се от абонамента във Вашия профил.

Правно регулиране:

За всички неуредени въпроси от настоящите “Общи условия” между магазин www.bulinnovation.com и клиента, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.