Политика на поверителност

Добре дошли в нашият уеб сайт (www.bulinnovation.com). Моля, прочетете внимателно нашата политика на конфеденциалност, тъй като тя се прилага всеки път, при посещение и разглеждане на нашият уеб сайт и използвате услугите му, независимо от това дали закупувате продукти или не. Моля, прочетете общите условията, защото те включват информация, която ще Ви бъде полезна, за да разберете как събираме и обработваме информацията, идентифицираща потребителите на www.bulinnovation.com .

Администратор на данни:

Администраторът на данни, обработвани от този сайт е “БУЛИНОВАЦИИ ЕООД” със седалище в България, град Дупница (2600), ж.к. Бистрица, бл. 7, ет.2, ап.6 и ЕИК – 205735269 (наричан по-нататък – www.bulinnovation.com). Администраторът определя целите и методите на преработка на информацията, както и процедурите за сигурност, които се прилагат, за да се гарантира тяхната конфиденциалност, цялост и наличност.
Предоставянето на лични данни  е по желание. Осигуряването на Вашите лични данни на www.bulinnovation.com , поискани за събиране в сайта е необходимо, за да се изпълнят целите, посочени на конкретните места. Тези данни могат да бъдат и задължителни, което се обозначава със символа (*), поставен редом до полето с информация. Всеки отказ за предоставяне на тази информация, прави невъзможна за осъществяване основната цел на тази операция, а именно:
Такъв отказ би могъл да направи невъзможно за www.bulinnovation.com да изпълни поръчка или да предостави други услуги, които са на разположение в сайта.

Как и защо обработваме личните Ви данни:

Вашите лични данни се обработват по електронен път и от трети лица, които са подбрани поради тяхната надеждност и опит, извършващи дейности, които са от основно значение за целите, тясно свързани с работата на уеб сайта и неговите услуги за закупуване на продукти.
Данните се обработват, за да извършим следните услуги, достъпни в нашият сайт:
1. Изпълнение на поръчки и свързаните с тях дейности – за целта са необходими: име, телефон, адрес, имейл;
2. Регистрация или абонамент за нашия бюлетин, както и за получаване на информация за нови продукти и промоции – за целта са необходими: име и имейл;
3. Управление на плащанията, включително контрол за борба с измамите, в случай на плащане с кредитни/дебитни карти – за целта единствено трансферираме събраната информация за осъществяване на трансакция, след което тя не се запазва;
4. Управление на Вашите запитвания – технически, от търговски характер, по отношение на статуса на Вашите поръчки;
5. Достъп от страна на нашите специалисти (отдел медии, бизнес развитие, уеб маркетинг, отдел за покупки, обслужване на клиенти);
6. Изпращане след Ваше съгласие, за маркетингови цели, търговски съобщения, чрез различни канали, както и с помощта на традиционните методи (поща на хартиен носител, телефон);
7. Изпращане след Ваше съгласие, за цели свързани с профилиране и подобряване на навигационният Ви опит със сайта, търговски предложения, които са в съответствие с Вашите интереси. Профилиране се извършва, чрез използването на бисквитки, последни покупки и други.
При обработването на данни, които пряко или косвено могат да Ви идентифицират, ние се стремим да следваме принципа на стриктна необходимост. Ето защо сме конфигурирали уеб сайта по такъв начин, че използването на личните Ви данни, са намалени до минимум. Обработването на данните Ви е изключено, когато реализирането на целите може да бъде постигнато чрез използването на анонимни данни.

www.bulinnovation.com си запазва правото да премахне потребителски профили и всички свързани с тях данни, в случай че е засечено незаконно съдържание, съдържание вредно за имиджа на www.bulinnovation.com и/или неговите продукти, или тези на трети лица; съдържание, което въпреки всичко е обидно или популяризира незаконни, или клеветнически дейности, порнографско съдържание, съдържание подбуждащо хората към насилие, което насърчава дискриминация по отношение на раса, пол, религия, сексуална ориентация и други.

Принципите, на които се основава нашата политика за конфиденциалност, са следните:

1. Обработката на данни е единствено за целите и в съответствие с методите, посочени в представената информация, когато данните се събират;
2. Използване на данните за допълнителни цели, само когато потребителят изрично е дал съгласие (например изпращане на промоции и други);
3. Осигурява се достъп до данни на трети лица единствено за цели, които са от съществено значение за извършване на исканата услуга (например до банки, куриери). Това са само организации, които са администратори на лични данни;
4. Винаги изпълняваме исканията за изтриване, промяна или добавяне на предоставените данни;
5. Подсигуряване на правилно и законосъобразно управление на данните, защита на личните данни на потребителите, както и прилагането на подходящи мерки за сигурност за защита на поверителността, цялостта и наличността на предоставените данни.

Колко време съхраняваме информацията?:

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информацията за него.
Прилагаме следните срокове за съхраняване на различни типове лични данни според тяхната цел, а именно:
1) Информацията, която е свързана с направена покупка – в рамките на 5 години от първоначалното и получаване;
2) Информация за маркетингови цели, която доброволно сте ни предоставили – в рамките на 2 години от първоначалното й получаване или от последващо съгласие за използването й;
3) За целите на измерване на потребителското действие на сайта – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка, но не повече от 1 година.

Вашите права:

Винаги имате право да получите информация от www.bulinnovation.com по какъв начин се използват личните Ви данни. Също така имате право да получите информация от нас за източника на Вашите лични данни; целите и начина на обработка на личните Ви данни; логиката, приложена за обработка, извършваща се с помощта на електронни средства; категориите компании, на които личните Ви данни могат да бъдат предадени.
Винаги имате право да получите от www.bulinnovation.com , следната информация:
– Актуализация, корекция, допълнение на Вашите лични данни;
– Отмяна, преобразуване в анонимна форма, блокиране или изтриване на лични данни, които се обработват в нарушение на закона, включително и данни, които не е необходимо да се съхраняват за целите, за които посочените данни се събират или обработват в последствие.
Имате право на възражение, частично или изцяло:
– По основателни причини за обработване на лични данни свързани с Вас, дори ако те са уместни за целта, за която се събират;
– При обработването на лични данни, отнасящи се за целите на изпращане на рекламни или за директен маркетинг материали, или за попълване на проучване на пазара, или комуникационни търговски дейности.
Вие може да упражните правата си свободно и по всяко време, като изпратите писмено искане до www.bulinnovation.com на имейл –  info@bulinnovation.com
За да се гарантира, че личните Ви данни винаги са верни, актуални, уместни и пълни, моля да ни уведомите за промените, които са настъпили на електронната ни поща – info@bulinnovation.com

На кого споделяме Вашите лични данни:

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга. Тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.
Приложено предоставяме фирмите, които обработват Вашите лични данни:
– Куриерска фирма, която се занимава с обработка на данни, необходими за извършване на транспорт, доставка и върнати стоки закупени от нашият уеб сайт: www.econt.com и www.speedy.bg ;
– Банковата институция или компания, която обработва информацията от кредитните/дебитни карти: www.paypal.com , stripe;
– Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense;
– Facebook, Instagram, TikTok.

Мерки за сигурност:

Предприемаме адекватни мерки за сигурност, за да намалим до минимум рисковете от унищожаване или загуба, включително и случайно – на данни, неоторизиран достъп или неодобрена обработка, които не съответстват на целите за събиране на данни, посочени в нашата “политика на конфиденциалност”.
Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически в сървъри на WooCommerce и Wix.
Ние ограничаваме достъпа до информация за Вас от страна на служители, действащи под наше ръководство, освен в случаите, в които са налице разумни основания да работят тази информация с цел да Ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.
Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за Вас.
Въпреки това, www.bulinnovation.com не може да гарантира на потребителите, че предприетите мерки за сигурност на сайта ще изключат всякакъв риск от достъп без съгласието или разпространение на данни от устройства, принадлежащи на потребителя: ние Ви съветваме да се уверите, че компютърът Ви е оборудван с надежден софтуер за защита срещу прехвърляне на информация в мрежи на данни (като обновяване на антивирусните системи) и, че Вашият интернет доставчик е предприел подходящи мерки в областта на мрежовата сигурност за предаване на данни (като например, защитни стени и спам филтри).
В www.bulinnovation.com , всяка покупка е направена с най-голяма сигурност, благодарение на използването на съвременни технологични системи за кодиране.

Връзки с други уеб сайтове:

Нашият сайт съдържа връзки към други уеб сайтове, които може да нямат никаква връзка с нас. Ние не контролираме, нито изпълняваме операции за наблюдение на тези уеб сайтове и тяхното съдържание. Ние не може да носим отговорност за съдържанието на тези сайтове и за правилата, приети от тях, включително по отношение на Вашата поверителност и за обработката на Вашите лични данни по време на посещението Ви в тези сайтове. Следователно Ви молим да внимавате, когато се свържете с тези сайтове, чрез връзките от нашия сайт и да прочетете внимателно условията им за използване и политика на конфиденциалност. Политиката ни на конфиденциалност не се отнася до сайтове на трети лица. Нашият сайт осигурява връзки към тези сайтове само за улеснение на потребителя в неговото търсене, както и да улеснява хипертекстови връзки към други сайтове.

Модификация и обновяване на “политика на поверителност” на www.bulinnovation.com :
www.bulinnovation.com може да измени или просто да актуализира всичко, или част от политиката на конфиденциалност на сайта, включително и при отчитане на измененията на правни норми или разпоредби, които уреждат тази тематика и защитават правата Ви. Промени и актуализации в “политика на конфиденциалност” ще бъдат задължителни веднага, след като се публикуват на уеб сайта. Затова, моля проверявайте редовно този раздел, за публикуването на най-нова и актуална информация.

Длъжностно лице по защита на данните – info@bulinnovation.com

Последна актуализация: 07.03.2024